Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Østensjøveien 59 -
Vedtak av reguleringsplan

Publisert  08.01.04
Sist endret  08.01.04
 
Ikke alle nyheter fra Plan- og bygningsetaten har vært gode for Etterstad den siste tiden. En konvolutt fra Plan- og bygningsetaten gjorde oss derfor nervøse. Men for engangs skyld var det en god nyhet.

Oslo bystyre har fattet følgende vedtak:

Osly bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 28-1 nr. 1, jf. §27 - 2 nr. 1, endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Østensjøveien 59, som omreguleres til friområde (park) og offentlig trafikkområde (gang/sykkelvei, jernbane).

Østensjøveien 59


Østensjøveien 59 er det lille huset omgitt av stygge brakker på andre siden av Alna, rett nedenfor Joh. Petersens gamle linvarefabrikk.
Flertallet i bystyret (alle unntatt Fremskrittspartiet) var enige om at denne tomten bør bli friområde.

Østensjøveien 59