Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nå kommer Ridesenteret
Publisert  13.02.04
Sist endret  13.02.04
 
Vi har tidligere omtalt planene om ridesenter i Alnaparken. Nå har Friluftsetaten kommet med varsel om Ridesenter i Alnaparken.

Eller langt på vei å gjøre om Alnaparken til et ridesenter. Varselet gjør det ganske klart, det står at "Arealene (som skal omreguleres) avgrenses av næringstomter og av turveien i Alnaparken.

Kart over området


Når man får ridestier mellom ridesenter, luftegårder og ridebane, sier det seg selv at parken blir betraktelig redusert som attraksjon for de av oss som ikke er spesielt interessert i hester.

Kart over området
Her er det så vidt vi kan forstå planlagt ridebane.

Kart over området
Men denne delen av parken blir fremdeles forbeholdt turgjengere.....