Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hva skjer i Etterstadgata
Publisert  05.06.04
Sist endret  05.06.04
 
Vi har blitt spurt om hva som skjer i Etterstadgata 18. Og beklager, det burde vi jo ha rapportert for lenge siden. På Vålerenga vel sine sider fant vi følgende bilde:

Etterstadgata 18
og så leser vi at i 1995 ble det søkt om å rehabilitere trebygningen. I rehabiliteringen inngikk et takoppløft. Det ble avslått fordi "Byantikvaren fraråder takoppløftet, da det er ønskelig å bevare trehuset som et av få gjenlevende og relativt autentiske trehus på Vålerenga"

Men i dag ser det slik ut:

Etterstadgata 18


Dette har man altså gitt tillatelse til. Hvorfor har vi ikke undersøkt, da måtte huset ligget på denne siden av Gjøvikbanen. Men underlig er det.

Det oppføres en boligblokk i tre og fire etasjer (slik at det skråner fra blokken på ene siden ned mot det hvite huset). Det blir 1, 2 og 3 roms leiligheter, til sammen 726 m2. Det blir parkeringskjeller, noe som sikkert er til lettelse for naboer i Etterstadgata, der det ikke akkurat er overskudd på parkeringsplasser.