Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Trenger du barnehageplass?
Publisert  11.04.04
Sist endret  11.04.04
 
Informasjon til deg som trenger barnehageplass 4 timer daglig.

Korttidsavdelingen Pepperkakehuset tar i mot 12 barn i alderen 3 - 6 år.

Pepperkakehuset

Avdelingen ligger idyllisk til i Etterstadsletta 47 b, ca. 200 meter fra hovedhuset i nr. 45.

Her jobber en førskolelærer og to assistenter.

Pepperkakehuset

Tilbudet er ypperlig om du er hjemmeværende, hjemme med nyfødt og har permisjon et år eller flere, går på skole eller jobber vakter.

Tilbudet koster ca. 950 kr. pr. måned uavhengig av inntekt.

Du er hjertelig velkommen innom oss mellom klokken 10.00 - 14.00. Du må også gjerne snakke med styrer Selma Harsem i hovedhuset.

pepperkakehuset

Tlf. Pepperkakehuset:
22 68 63 23
Tlf. hovedhus 7.30-17.00
22 68 66 03

Vennlig hilsen oss i Etterstad barnehage.

Oslo, april 2004Les tidligere innslag om Pepperkakehuset:
05.01.03
11.11.03