Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Informasjon fra Oslo sporveier....
Publisert  12.04.04
Sist endret  12.04.04
 
Vi prøver jo så godt vi kan å viderebringe det som kommer av informasjon om våre ruter, men det er ikke lett. Oslo Sporveier har på sine websider en nyhet om "Ruteendring fra 4. april".

Oslo sporveiers side


Og klikker du Les mer lenken, så kommer du til en side der det står:
"Linjene 38 og 50 innstilles"

Det burde være klart nok? Men så er det bare at øverst til venstre er det en lenke som heter Nyheter

Og følger vi den, kommer vi også til en lenke som heter Ruteendring fra 4. april

Oslo sporveiers side


Og da kommer vi til en side der det står "Linje 38 avkortes til å kjøre mellom Helsfyr og Nydalen via Bjerke ".

Vi kan bare takke for opplysningene. Men vi ser jo at det nå er satt opp en ny buss 58 mellom Helsfyr og Storo. Så kanskje den "avkortede" linje 38 er blitt til den nye buss nr. 58?