Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ruskenaksjon langs Alna.
Publisert  27.04.04
Sist endret  27.04.04
 
Mandag 25.april ryddet Alnaelvas Venner langs hele Alnaelva, og for vår bydel ble det ryddet fra Nygård og helt ned i Svartdalen. Heldigvis møtte det en del sterke herremenn opp så vi fikk fjernet gamle rør, bildekk, jernskrap etc. Av andre ting vi fant var det fiskegarn, klær, stoler, radio, slalåmstøvler, badmintonballer, fotballer, glasskår, flasker, vinkorker, papir, plast osv.

Alna i Svartdalen

Alnaelvas Venner henstiller alle som går der til å vise respekt for naturen og ta med seg søppelet sitt hjem. Naturen og fuglelivet langs elva er unik og vi oppfordrer alle til å benytte dette fantastiske tilbudet vi har i nærmiljøet vårt.

Har du spørsmål eller ønsker å bli medlem av Alnaelvas Venner så ta kontakt med lederen for foreningen i vår bydel:
Sølvi Eilertsen,
tlf: 92602525.