Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

"ALNAPARKEN RIDESENTER"
Publisert  06.05.04
Sist endret  06.05.04
 

Alnaparken


Vi hadde nylig et innlegg av Lene Kragh angående planene om ridesenter i Alnaparken. Vi synes en av de innledende setningene sier så mye om denne debatten at det er verdt å fremheve den:

"At Etterstad [vel] kan ta en holdning som sier at arbeid for barn og unge er så lite verd at det er viktigere å bibeholde Alnaparken for de få, det er en tankevekker"


Det saken dreier seg om er at det lederen for Trosterudstallens venner i et debattinnlegg kalte "en etablert bedrift" ønsker å etablere seg i en offentlig park - Alnaparken. Flertallet av kundene er i dag barn og unge. Vi tar til orientering at noen av dem også er funksjonshemmede eller har andre spesielle behov.

"Bibehold for de få" vil si at parken fremdeles skal være forbeholdt gratis bruk av oss alle - hele byens befolkning samt tilreisende. Vi kan gå på tur, eller more oss med sandvolleyball eller frisbee golf - uten å betale en øre til noen.

Alnaparken


Alnaparken


Og det er ikke bare snakk om at Trosterudstallen skal overleve. Det er snakk om en voldsom utvidelse av bedriften, med 40 hester i parken. Dette er visstnok nødvendig for at prosjektet skal lønne seg. At man ikke synes at offentlige parker skal disponeres til næringsvirksomhet betyr ikke at man er motstander av "arbeid for barn og unge".

Alnaparken


Men hvordan er det mulig å få seg til å snakke om "for de få" når det er en offentlig park? Jo, tilhengere av ridesenteret sprer til stadighet påstander om Alnaparken som en tom park. Dette er for det første helt feil allerede i dag. Selv midt på vinteren har parkens brukere tråkket opp utmerkede stier.

Alnaparken


En helt annen ting er at bruken av parken i dag bare er en brøkdel av det vi kan vente i fremtiden. Det er vedtatt i Oslo kommune at det skal bli en sammenhengende turvei fra fjorden til marka langs Alna. I dag stopper denne turveien ved Nedre Kaldbakkvei. Ikke et vondt ord om Nedre Kaldbakkvei, men som turmål er den ikke ideell.

Når elva åpnes forbi terminalen, og et par andre flaskehalser åpnes, vil det være mulig for store deler av Groruddalens befolkning å sykle til og fra jobb i sentrum på natursti. Eller gå på ski om vinteren for den saks skyld. På sikt vil problemet være hvordan vi hindrer at hele parken blir tråkket ned.
Alnaparken


Det er mange flere sider av saken man kunne diskutere, men det sentrale spørsmålet er: Er det greit at offentlige parker åpnes for næringsvirksomhet?