Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Erstatning for friområde
Publisert  11.05.04
Sist endret  11.05.04
 

Vi har tidligere skrevet om forslag om nytt friområde til erstatning fra det som blir lagt beslag på av Etterstad Videregående skole.

Vi hadde imidlertid misforstått litt. Det sto "tidligere veigrunn", så vi gikk ut fra at den smale delen av området var Britt Wernholts vei. Dette viser seg imidlertid å ikke være helt riktig. Det nye friområdet ligger nærmere Etterstadsletta 4.

Foreslått friområde


Etterstad vel har ennå ikke tatt standpunkt til forslaget. Spørsmålet er om vi synes dette området er "fullverdig erstatning" som vi i følge Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen har krav på.

Argumentene mot er som følger:

Vi mister et område som er en del av det eksisterende friområdet. I stedet får vi et område som 95 % av oss må krysse trafikkert gate for å komme til.

Et alternativ som har vært arbeidet med, er dette området mellom Etterstad Øst, Etterstadkroken, Stang Terrasse og Etterstad Sør.

Foreslått friområde


De fleste vil synes dette er et mer attraktivt område. (Kanskje ikke minst de som bor i et av boligselskapene ovenfor).

Men saken har også en annen side. Etterstad I er for forslaget fra Undervisningsbygg Oslo KF. Tenk på hvordan Etterstad I er plassert i dag. Den samme trafikkerte gate vi må krysse for å komme til det nye området, må barn fra Etterstad I krysse for å komme til noe som helst friområde som er større enn deres egen gårdsplass.

Da borettslaget var nytt, var det ingen mangel på friområder. Den gangen var det stort sett ingen bebyggelse mellom Etterstad I og Alna! Så sent som på 50-tallet så det slik ut (før skolene og Etterstad Vest ble bygget):

Foreslått friområde


Men etterhvert har byen (d.v.s. resten av oss) spist oss inn på dette området, slik at borettslaget i dag ligger som en beleiret borg mellom den mest trafikkerte biten av Etterstadsletta og støyskjermen mot Strømsveien. Mens vi andre har en tilgang på friområder som kanskje ingen andre som bor så nær sentrum har maken til.

Høres det ut som om vi har bestemt oss? Nei, vi tviler litt like vel. For saken er at det som ligger på andre siden av det avmerkede området allerede er regulert som friareal. Men ikke opparbeidet som det (Operasjon Ved sin tomt). Er det i det hele tatt tenkbart at den lille stripen land mellom Etterstad I og dette området på sikt kan bli regulert til noe som helst annet formål? Mens det området som opprinnelig ble foreslått er regulert som parkeringshus. Noe som ikke utelukker at det kan omreguleres til andre byggeformål.

Men "andre byggeformål" vil jo f.eks. inkludere barnehage, noe som ville være velkomment etterhvert som det blir stadig fler barn på Etterstad.