Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Mer om høyspent og brystkreft
Publisert  16.05.04
Sist endret  15.10.04
 
Vi fortalte nylig om en artikkel i Dagens Medisin. Kvinner som bor i nærheten av høyspentledninger har 60 % større sjanse for å få brystkreft. Vi ser at det anbefales at nybygg ikke oppføres nærmere enn 100 meter fra høyspentledninger. Vi tok derfor en tur for å se hvordan det ser ut i Biskop Jens Nilssøns gate:
Etterstad Vest ligger ganske nær ledningene.Men ikke på langt nær som Vålen. Søppelkassen er plassert rett under ledningene.På Ensjø skal ledningen som tidligere nevnt graves ned, og videre er det ført på trygg avstand fra hus så langt vi kan se.


Siste:
Det er lagt frem mer om sammenhengene i følgende artikler
Aftenposten

mer utførlig i British Medical Journal