Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nytt friområde
Publisert  22.05.04
Sist endret  22.05.04
 

Vi har tidligere fortalt om foreslått nytt friområde. Her er to kommentarer fra styremedlemmer i boligselskaper på Etterstad. Vi legger disse anonymt ut, ikke at fordi noen har bedt om det, men det er bemerkninger som er sendt inn som bidrag i intern diskusjon i Etterstad Vel, ikke til offentliggjøring.

Hei!
Har sett på forslaget. Har ikke sterke meninger om det, men det er jo merkelig å bytte bort et område som er (var) mye brukt til ballspill (var det ikke noe som het Etterstad fotballklubb som trena der?), med ett område som er preget av stor forurensning og støy fra biltrafikken!!

Ett argument for område mellom tårnblokka og terrassehusa er at her var treningsbanen til VIF inntil 1953, og det må være en fin honnør til det organiserte idrettsliv å få tilbake en treningsbane/løkke hvor dagens unge etterstadbeboere kan boltre seg!!Foreslått friområde

Hei !
Den lille stripa var vel ikke all verden, i forhold til området vi "mister". Tror ikke det blir så naturlig for unger inne på sletta å gå over "bekken etter vann". De som bruker den grønne lungen i midten, fortsetter sikkert med det selv om det minker litt. Ved det foreslåtte området befinner jeg meg stort sett bare ved konvolutt-innsamlinger.

Har liksom ikke noe der borte å gjøre. Etter som ungene vokser til, blir vel også den slags områder noe en tenker mindre på. Men kanskje jeg kan sette meg på en benk der en gang nærmere pensjonsalderen ? Men MOT det er jeg ikke.