Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Raskere buss
Publisert  11.06.04
Sist endret  11.06.04
 
Vi ser i dagens avis [her var det en lenke som ikke lenger fungerer, men du kan i stedet se her. ] at statlige og kommunale etater nå skal samarbeide om å øke hastigheten med 20% på 5 utvalgte linjer. Nå vi gjengir dette her, er det fordi 37-bussen er en av de utvalgte.

buss37


Hvis dette lykkes, så betyr det i forhold til dagens rutetabell at bussen bruker ca. 10,5 minutter til Jernbanetorget, eller litt over 16 minutter til St.Hanshaugen. Med avgang hvert femte minutt skal du som arbeider i nærheten av busslinjen få problemer med å komme raskere til jobb med egen bil.

Det er tilsammen 16 tiltak som skal settes inn. Det eneste som så langt er nevnt i pressen er forkjørsrett i Ullevålsveien, og billettautomat på Apotekergata stoppested. Men vi kommer tilbake til saken.