Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Jeanette på kundesenteret
Publisert  16.06.04
Sist endret  16.06.04
 
Avisen kunne fortelle at 37-bussen skal bli raskere. Det nevnes forkjørsrett i Ullevålsveien, billettautomat i Apotekergata og "14 andre tiltak".

Da ble vi selvfølgelig nysgjerrige på hva disse tiltakene kunne være. Men sentralbordet ville bare sette oss over til Jeanette på Kundesenteret.

Kundeservice


Og Jeanette visste ikke noe som helst om disse planene. Så hvem burde vi snakke med da? Nei, kunne Jeanette fortelle oss: De i Oslo Sporveier som vet noe som helst, de er så opptatt at de overhodet ikke kan snakke med folk på telefonen.

Og det må være sant. Samme hva vi sa, så fikk vi ikke lov å kaste bort tiden til noen som var så viktige at de visste noe.

Vi kunne til nød få lov å skrive til dem. Men det prøvde vi i vår da vi prøvde å oppklare selvmotsigelsene i forbindelse med avvikling av buss 38. "Svaret" vi fikk hadde overskriften "Automatisk svar når du er borte fra kontoret"

Vi håpet i det lengste at det skulle komme mer, men dette var i midten av april.