Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nils Hansens vei 18-20, Bryn
Reguleringsforslag

Publisert  19.06.04
Sist endret  19.06.04
 
Like i vår nærhet, ved Bryn stasjon, planlegges nå nybygg på eiendommene Nils Hansens vei 18-20.Denne bygningen, den første vi passerer langs Alna forbi Bryn stasjon, skal bygges på og bli 8 etasjer høy.På andre siden av Store Ringvei ligger bygget til gamle Bryn Teglverk, som ble oppført mellom 1890 og 1900. Dette vil nå bli delvis revet, men deler av fasadene vil bli beholdt og innarbeidet i den nye bebyggelsen. Her vil det også oppføres bygg i 8 etasjer.

Det beste ved forslaget er at det blir satt av et 30 meter bred belte langs Alna til friområde og turvei. Dette er en strekning preget av biltrafikk og parkeringsplasser i dag.

Du kan lese hele reguleringsforslaget her