Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Etterstadgata 2 og 4 m.fl
Reguleringsforslag

Publisert  10.07.04
Sist endret  10.07.04
 
OBOS er i gang igjen. I sommer har Plan- og bygningsetaten lagt ut planene for bygging på Sotahjørnet, og på et nytt lokk over Gjøvikbanen.På bildet ser man de foreslåtte blokkene. På Vålerengasiden er det planer om ganske sympatiske 3-etasjers boligblokker. Men mot Etterstad er det selvfølgelig planlagt en massiv vegg i 5 - 7 etasjer.De gode nyhetene er at utsikten fra sletta ikke vil bli vesentlig endret. Dette bildet er tatt fra "inngangen" til Etterstad Vest, og vi ser at nybyggene vil bli skjult bak Etterstad Videregående.Det er selvfølgelig dårlig trøst for de som bor i de øvre etasjene på vestsiden av Etterstad I og på nordsiden av Etterstad Vest. De har i dag fjordutsikt der nyblokkene kommer.

Det betyr også at enda en del av den gamle bebyggelsen på Vålerenga forsvinner. Det gule huset i Etterstadgata 2 står på byantikvarens gule liste, og har stått der i hvert fall siden 1851. Kiosken har vært et samlingspunkt siden 1922. Pottemakerhaugen, der Bratlies skismurning ble produsert fra 1925 til 1975 vil også forsvinne. Riktignok ser mye av denne bebyggelsen ille ut i dag. Men vi må ikke blande sammen årsak og virkning. Bygningene får stå og forfalle fordi det er planer om riving.Borte blir også den "hemmelige hagen" på baksiden av disse husene, og restene av den gamle rørledningen der Etterstadbekken en gang ble ført over jernbaneskjæringen.Plan og bygningsetaten har lagt ut alle dokumenter i saken på sine sider. For de som har problemer med å håndtere 4 MB dokumenter i PDF format har vi laget en HTML versjon av etatens saksfremstilling. Her er noen av bildene forminsket i forhold til originalen.