Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Forslag til endret regulering, Smalvollveien 20.
Publisert  18.07.04
Sist endret  18.07.04
 
Firmaet Stokstad AS har fremmet forslag om endret regulering i Smalvollveien 20. Det er et stykke fra Etterstad. Grunnen til at vi forteller om det her er at eiendommen ligger ved turveien langs Alna.

På bildet ser vi Stokstad AS med friområdet på Smalvollen i bakgrunnen.

Her ser vi området fra turveien på den andre siden.

Kartet viser de endringer Stokstad AS foreslår.

Kartet kan tross forklarende farger kanskje virke forvirrende. "Før" og "etter" tegningene under viser kanskje tydeligere hva man ønsker.
Her må dog tilføyes, at selv om Stokstad AS ønsker å utvide grensene for det som er regulert som "byggeområde for industri", så snakker man ikke om en endring på bekostning av turveien og eksisterende friområde.

Stokstad AS forklarer det slik:

Da området ble regulert i 1977 ble det ikke tatt hensyn til verken eksisterende arealbruk for plassering av formålsgrense eller byggelinje for eksisterende bygninger. Det er derfor ikke samsvar mellom regulering og dagens bruk. Hensikten med omreguleringsplanen er å få et enhetlig formål på eiendommen slik den har vært i bruk siden 1953. Det er grunn til å understreke at planforslaget kun tar sikte på å formalisere eksisterende 51 års praksis, ikke å utvide praksis.

Det høres jo beroligende ut, og ved første gangs gjennomlesing kan man kanskje være fristet til å spørre om det kan være så urimelig.

Friluftsetaten er i sin forhåndskommentar imidlertid våken nok til å fastslå:

"Til dette vil Friluftsetaten bemerke at reguleringsplanen er utarbeidet etter etableringen av grensene for Stokstads virksomhet. At reguleringsplanen ikke er realisert, endrer ikke på det faktum at planen på grunnlag av høring og politisk behandling, har konkludert med at grøntområdet langs Alna bør utvides på dette stedet, på bekostning av bedriftens daværende (og nåværende) utstrekning.

....en reguleringsendring vil kunne medføre presendens og pågang av liknende søknader fra omkringliggende eiendommer. For eksempel ser det for oss ut til at naboeiendommen, Smalvollveien 22, befinner seg i samme situasjon reguleringsmessig.


Bildet under viser naboeiendommen Smalvollveien 22, som har vært på langt nær så hensynsfull overfor friområdene som Stokstad AS.
Du kan lese alle sakspapirene Plan- og bygningetatens sider (PDF-fil - stor). Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke forslaget, men høringsfristen er 25. august.
[Lenken vi hadde til Plan- og bygningsetatens sider har siden forsvunnet. Men forslaget ble godkjent av bystyret]