Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hvilket teglverk?
Publisert  20.07.04
Sist endret  20.07.04
 
Vi hadde nylig en artikkel om utbygging i Nils Hansens vei. Vi nevnte da den gamle teglverksbygningen. Men dette området var jo fullt av teglverk i gamle dager, og vi kom nok i skade for å blande dem sammen. Fra Trond på Etterstad Sør har vi mottatt følgende:

Ble først nå oppmerksom på artikkelen om byggeplanene i Nils Hansens vei. Det blir nevnt at teglverket heter Bryn Teglverk, men jeg tror bestemt navnet på det er Christiania Teglverk.

Fra et historisk synspunkt er det trist å rive denne bygningen som faktisk huser den siste originale teglverksovn i Oslo. Har selv hatt gleden av å være med Karsten Sølve Nilsen på omvisning i bygget.

Og det stemmer nok. Vi skrev om denne bygningen.

teglverk


Vi kalte den selv Christiania Teglverk da vi var inne i bygget i forbindelse med et innlegg om lysvandringen langs Alna Så Trond har nok rett - eller i hvert fall nesten. Da vi søkte etter Christiania Teglverk på nettet, fant vi bare to lenker i Google. Begge to var på sidene til Etterstad Vel. Og det er tydeligvis en upålitelig kilde. Vi syntes det var rart det ikke var flere referanser, og søkte også på Kristiania Teglverk. Da fant vi riktig nok bare én lenke. Men den var til Østensjø historielag. Og siden det fremgår der at teglverket ble oppført i 1897 - altså 20 år etter at byen skiftet navn fra Christiania til Kristiania, så tror vi det stemmer.