Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Lysvandring 2004
Publisert  12.09.04
Sist endret  12.09.04
 
Starten
(1) skjer kl. 19.00 på Ammerudsletta (ved Grorud t-banestasjon) og markeres ved miljøvernleder i Oslo kommune, Guttorm Grundt. Sammen med Grundt går vandringen nedover - via den nye friluftsperlen Hølaløkka, der det blir en formell åpning av marsjen med innslag.

Velg din bit av elva
Her kan man koble seg på marsjen og få opplevelser:
 (1) Ammerudsletta
 (2) Groruddammen
 (3) Kalbakkbroa
 (4) Hølaløkka
 (5) Grorud jernbanestasjon
 (6) Alnaparken
 (7) Alfaset/Pilgrimsleden
 (8) Smart Club/Smalvollen
 (9) Bryn stasjon/Brynsfossen
(10)Svartdalen/Kværner, hvor marsjen avsluttes.

Følg faklene
Hele strekningen lyssettes med 3000 fakler. Dess lenger du går - dess flere opplevelser.

En marsj i marsjen (5) Furuset Allidrett arrangerere i samarbeid med Alnaelvas venner egen turmarsj for dem som ønsker å få 5 eller 10 km i sitt turmarsjkort. Registrering og start skjer på Grorud jernbanestasjon (på perrongen) mellom kl. 19.00 og 20.00. Innkomst samme sted. Turen følger Alnaelva gjennom Alnaparken, ned til Nedre Kalbakkvei, Brubakveien med en sløyfe rundt Hølaløkka, tilbake til Grorud jernbanestasjon.

Tokerudbekken
(11) Egen vandring langs Tokerudbekken - fra Golf-kroa kl. 20.00 til Bånkall gård (12) der det er arrangement.

Salgsboder med forfriskninger, materiell og vandrermerke langs strekningene


Velkommen til en opplevelsesrik og annerledes kveld