Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Lysvandring 2004
Publisert  17.09.04
Sist endret  20.09.04
 
Som tidligere nevnt er det program langs hele Alna under Lysvandringen. Lokalt hos oss er det opplegg ved Brynsfossen og i Svartdalen.

Ved Brynsfossen:

Kl.1900 Bryn skole musikkorps spiller.
Bryn skoles musikkorps

Ca kl.2000 Bryn korforening synger.
Ca kl.2030 "Saga Sigrun" forteller historier.
Statens vegvesen inviterer folk inn i deres nye bygg og byr på kaffe.
Alnaelvas venner vil ha stand med salg av gensere, T-shirts, pins og man kan få informasjon om arbeidet vårt samt tegne medlemskap.

I Svartsdalsparken/Svartdalsskogen:
Kl.1900 Vålerenga skoles musikkorps spiller.
Vålerenga skoles musikkorps


Ca kl.2000 Elever fra Norsk balletthøyskole vil opptre.


Norsk balletthøyskole


Ca kl.2100 Trekkspill.
Vålerenga skoles musikkorps vil selge kaker og kaffe.
Alnaelvas venner vil ha stand her også.