Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Flytting av veiene
Publisert  22.09.04
Sist endret  22.09.04
 
Krysset mellom Etterstadsletta og Biskop Jens Nilssøns gate skal flyttes.

I denne svingen skal veien 5 meter lenger inn mot Etterstad Vest. (Området rett under kraftledningene er kommunal eiendom, ikke en del av borettslagets tomt.) På andre siden flyttes hjørnet tilsvarende 5 meter ut i veien. Kirsebærtreet på hjørnet må ofres, men de fleste større trærne får stå. I utgangspunktet kan man vel tenke seg at en mindre krapp sving vil øke trafikksikkerheten. Hvis det da ikke bare betyr at det ikke lenger er nødvendig å gå fra fjerde til tredje gir for å komme rundt svingen.