Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Kjempene faller
Publisert  24.09.04
Sist endret  24.09.04
 
I dag kl 0730 ble Etterstad gjort mer historieløst enn på lenge!!!!


De to store, kjempe store, trærne mellom tårnblokka og barneparken ble felt. Sikkert med rette. De var gamle og muligens en fare for alt som befant under. Men tenk om de kunne snakke!!!! I flere hundre år har de stått der.


Det kunne vært en fascinerende tanke og hørt de fortelle om gamle Etterstad gård. Om kong Carl Johan som i 1821 sammlet 6000 mann til militær leir her. Om hovedjernbanen som kom nedi skråningen ved Loeva i 1854. Om Norges siste offentlige henrettelse som fant sted her i 1864, med 5000 tilskuere. Om den første flyturen over Norge som den svenske Baron Cederstrøm foretok i 1910 fra Etterstad. Om helta fra VIF som trena her opp til 1953, om travbanen, om tyskerleiren, om OBOS første borettslag og om den stor utbygginga på 50 åra som ga grunnlaget for at vi fikk et sted å bo!!


Nei, det er vel bare i drømmene man kan ønske seg en slik historietime. Da er det vel mer realistisk å oppsøke Vålerenga Historielags fotoutstilling på Galgeberg 8-10. oktober.

Trond F. i 57