Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Seerundersøkelsen 2004
Publisert  14.10.04
Sist endret  14.10.04
 
Vi har tidligere fortalt om resultatene fra seerundersøkelsen. Men sammen med noen av skjemaene kom det tilleggskommentarer fra noen av de som svarte. Vi er alle tjent med en livlig diskusjon rundt valg av kanaler, vi gjengir derfor noen av dem her:

Undertegnede har mottatt det utsendte spørreskjema og ønsker med dette å utnytte den mulighet for kommentarer som det åpnes for. Det er med en viss undring jeg konstaterer at utvalget i kanaler i utgangspunktet skal begrenses. Fra dagens antall på 29 stk. til det foreslåtte antallet på 19. (4 pliktige og 15 valgte). Samtidig fortelles det at kanallisten som er utsendt er de kanaler som EKTV kan formidle og det inneholder 10 - 12 nye kanaler som vi ikke har i dag, og hvor det er kanaler som er av interesse, som for eksempel dansk TV, Sky News, Hallmark og Disney.

Hvis årsaken til innskrenkningen i tilbudet er av økonomisk art hadde det vært et spørsmål som vi alle burde vært involvert i..... (innlegget er noe forkortet)


I tilfelle flere har den samme bekymring, følger vi behov for å komme med en kommentar her: Ingen har på noen måte antydet at vi skal ha 15 kanaler. Derimot ble deltagere i undersøkelsen bedt om ikke å sette mer enn 15 kryss. Dette fordi man gikk ut fra at ikke alle stemte likt, slik at kryssene fordelte seg på mange flere enn 15 kanaler. Ved å ikke tillate kryss på samtlige kanaler får man frem hvilke kanaler som prioriteres. Det er ingen planer om å redusere antall tilgjengelige kanaler.

Hvis en kanal leveres med monolyd ønskes ikke den i fremtiden.


..på Etterstadområdet bor det masse folk fra asiatiske land. Vennligst respekter kravene våre. Vi har bedt i årevis om noen indiske TV-kanaler. (Viktigere enn tyske og franske TV-kanaler.


Se å få BBC World igjen!!! Istedenfor all den amerikanske dritten!!!


Hvor mange ser svensk TV? Bedre å ha dansk, de har mye bedre program en svenskene, og så er det greit å få noen andre kanaler enn de som har vært standard.


Det kom en mengde forslag om kanaler som ikke sto på menyen, men som oftest bare fra en eller to personer. Det kommer flere seerundersøkelser i årene fremover, så hvis du har en favorittkanal du ønsker å kjempe for, er disse sidene åpne for innlegg.