Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

LIDL på Etterstad?
Publisert  27.12.04
Sist endret  27.12.04
 
Som tidligere nevnt er kommunale etaters postjournaler nå tilgjengelig på Internett. Vi har funnet det tryggest å følge med på Plan- og bygningsetatens journal, selv om den er ganske omfangsrik (80 sider sist). Det er jo ofte slik at når en sak kommer til offentlig høring har utbygger og etaten brevvekslet i måneder og år om hva som må til for å få planen godkjent. Slik at det velforeninger og andre mottar langt på vei er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten og utbygger i fellesskap. Da skal det mye til for å få stanset planene.

I dagens journal, (vel, journal for 20. desember, lagt ut i dag) fant vi følgende:

Postjournal


Det synes altså som om Lidl har sendt inn et "fullstendig planinitiativ" for Lidl butikk på Etterstadsletta før postjournalene ble lagt ut 1. desember i år. Vi har bedt om innsyn i saken, men det pleier å ta noen dager. I mellomtiden får vi spørre oss: Trenger vi en ny butikk rett ovenfor Prix?

Lidl, Etterstad


Vi har ikke gjort så godt arbeid at det skulle være nødvendig å si det, men bildet er selvfølgelig arrangert. Butikken er LIDL Discountmarkt i Goldberg, Mecklenburg-Vorpommern.