Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

LIDL på Etterstad?
Publisert  28.12.04
Sist endret  28.12.04
 
Vi fikk raskt svar fra Plan- og bygningsetaten, og kan derfor legge frem et ekte bilde av hvordan Lidl vil at butikken skal se ut.

Lidl, Etterstad

Det viser seg at selve butikken likevel ikke skal ligge på tomta til Operasjon Ved, men helt oppe ved grensen til Etterstad I. Det trodde vi ikke var mulig, fordi det som tidligere fortalt var planlagt nytt friområde til erstatning for det skoleutbyggingen tar på sletta.

Det viser seg imidlertid at Lidl har tenkt på dette også. Det nye friområdet skal etableres på taket av butikken. Vi siterer fra Lidls henvendelse til Plan- og bygningsetaten:

For å imøtekomme KFUs reguleringsforslag og dagens midlertidige boligparkering på eiendommen, legger vi frem en skisse som kan være med på å dekke alle involverte parters behov i fremtidig regulering (se vedlagt pdf- Forslagsskisse). Her ser vi for oss et kombibygg som anordnes med parkeringskjeller, forretning på bakkeplan, samt ballbinge og/ eller friområde på taket. Det understrekes at dette kun er et forslag på idéstadiet fra vår side.