Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Vålerengatrikken til Etterstad?
Publisert  12.01.05
Sist endret  12.01.05
 
Denne nyheten har vi sakset fra Malerhaugen vels sider. Det er da også et forslag fra Malerhaugen vel som har satt denne saken på dagsorden. Politikere fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har fremmet følgende forslag til bydelsutvalget i Gamle Oslo:

Gjenåpning av Vålerengatrikken

Bydel Gamle Oslo er i stor endring med sterk utbygging og har som en sentrumsbydel et stort behov for moderne trafikkløsninger. Flere andre steder åpnes nye trikkelinjer med effektiv drift. Bydelen bør vurdere å forberede nye løsninger. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge fram en sak om å gjenåpne trikken fra Jernbanetorget til Etterstad.


Vålerengatrikken
Vålerengatrikken i gamle dager

Men man bør nok merke seg at dette er et forslag i bydelsutvalget, ikke bystyret. Og bydelsutvalgene i Oslo har ikke altfor stor makt i utformingen av Oslo sporveiers rutenett.