Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ny avtale med UPC
Publisert  22.01.05
Sist endret  28.01.05
 
Etterstad Kabel - TV inngikk fredag 21. januar en avtale med UPC om fortsatt levering av analog- og digital TV, bredbåndsinternett og telefoni tjenester. Avtalen ble inngått gjennom et samarbeid med Multinett AS (Holmlia) og Årvoll Kabelnett AS. Etter forhandlinger med flere konkurrerende leverandører av disse tjenestene endte UPC opp som den foretrukne leverandøren."Vi har oppnådd gode betingelser gjennom disse avtalene, og mener disse vil sikre oss et godt tilbud til en god pris fremover", uttaler EKTV`s styreleder Steinar Lie.

Avtalene vil bl.a. omfatte endringer i kanalplanen, med virking fra 1. mars. Det vil bli lagt ut informasjon om endringene på vår informasjonskanal og på etterstad.no i god tid før omlegningene.