Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hva driver de med?
Publisert  02.03.05
Sist endret  02.03.05
 
Mange har begynt å bli urolige for hva som egentlig skjer på Sletta. Til tross for protester fra Etterstad Vel og borettslag på Etterstad ble det besluttet at skolen skulle bygges ut på friarealet fordi dette falt noe billigere enn alternative løsninger. Men det dreide seg bare om ca. 2,5% av friarealet, og bystyret vedtok utbyggingsplanen. Dermed blir skolene noe utvidet, og gangveien må flyttes litt lenger inn på sletta. Under en tegning av "fremtidig situasjon" fra reguleringsforslaget:


Men da Bunde-bygg begynte å sette opp gjerder, tok de seg stadig mer til rette, og nå er over halvparten av den nedre delen av Sletta gjerdet inn.

En ny gangvei er gravet på utsiden av gjerdet. Og de som har vært involvert i forsøk på å få lys mellom skolen og Etterstad Nord vet at lysmaster som disse ikke er noe kommunen sløser med.


Er det rett og slett meningen at Sletta skal bli delt i to av en gangvei som går tvers over ballbanen? Vi ringte til Undervisningsbygg Oslo KF.

"I reguleringsforslaget er det bare tale om ca. 2,5%, hvorfor har dere gjerdet inn halve Sletta?"
"Vi må ivareta sikkerheten, og da må jo gjerdet gå godt utenom selve byggeområdet."
"Ja, men dere er nesten helt borte ved...."
"Dessuten så legges det opp nytt anlegg for vann, avløp og fjernvarme. Dette skjer ute på Sletta, men plenen skal istandsettes etterpå."
"Men det anlegges ny gangvei utenfor gjerdet?"
"Den er midlertidig for byggeperioden."
"Midlertidig? Men det settes opp store lyktestolper der."
"Det er også midlertidig. Gangveien skal gå langs skolen."
"Helt sikkert?"
"Helt, helt sikkert."