Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Anlegg og områder for friluftsliv i Oslo
Publisert  06.03.05
Sist endret  06.03.05
 
Byrådet har utarbeidet en kommunedelplan med tittelen "Anlegg og områder for friluftsliv i Oslo, Handlingsprogram for 2005-2008". Denne er lagt ut på sidene til byrådsavdeling for miljø og samferdsel, og kan lastes ned her. Imidlertid er det et stort og tungdokument i Word-format, 15 megabyte.


Vi har sett litt på hva planen åpner for i vårt nærområde. Den viktigste delen av dokumentet er nok kapittel 23 - "prioritert handlingsprogram 2003-2005 innenfor økonomirammen", selv om det ikke mangler på spennende visjoner utenfor økonomirammen heller. Dette er ting det er en noenlunde rimelig sjanse for at vi får se gjennomført.

Blant disse er bl.a. opparbeidelse av turvei mellom Bryn stasjon og Tvetenbrua. Del 1 i 2006 og Del 2 i 2007. Det kan jo trenges, det er ikke helt pent der i dag.


Men noen plan for området mellom Tvetenbrua og Smalvollveien, der det i dag ikke engang finnes et fortau, er det foreløpig ikke.

I 2007 er det også planer om bro over Trosterudbekken, og grusvei helt fram til E6. Lokk over E6 er naturlig nok blant de prosjektene som ikke får plass innenfor økonomirammen. Når det skal gjennomføres vil det nok være nødvendig med store og ekstraordinære bevilgninger.

Så er det planer om forbedring av gangvei i motsatt retning, i Svartdalen foreslås det turvei under hovedbanen. Dermed blir det et alternativ til fotgjengerbrua over jernbanen og eseltrappa ned fra Nygårdskollen.