Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ny lokalavis
Publisert  24.03.05
Sist endret  24.03.05
 
Vi har vært litt skuffet over avisen Groruddalen i den siste tiden. Etter bydelsreformen virket det som avisen hadde glemt den nedre delen av Groruddalen. Men nå har vi fått forklaringen. En ny avis dukket opp i postkassen. Til å begynne med tenkte vi ikke stort over det, for det er deles jo ut så mange gratisaviser av varierende kvalitet. Men det var liksom noe kjent med hvordan avisen Østbyen så ut:


Likheten er nok ikke tilfeldig. Redaktør er Hjalmar Kielland jr., som også er redaksjonssjef i Groruddalen avis (der Hjalmar Kielland senior er redaktør).

Og avisen er full av lokalstoff, ikke bare fra de mest sentrale deler av Gamle Oslo, men fra Vålerenga, Ensjø, Hovin og Fyrstikktorget. Det er egentlig synd at avisen bare vil komme ut én gang i måneden, men vi ser frem til aprilnummeret.