Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Vålerengatrikken tilbake? (2)
Publisert  25.03.05
Sist endret  25.03.05
 
Vi har tidligere fortalt om bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo som vil ha Vålerengatrikken tilbake.

Vålerengatrikken

Vi ser at avisa Østbyen har snakket med Tone Manum i Oslo Sporvognsdrift, som har utredet saken.

Hun mener at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for trikk der den gamle Vålerengatrikken gikk. Men det er likevel ikke utelukket at en trikk kan komme. I forbindelse med Oslopakke 2 diskuteres nemlig et forslag om Tverrbanen, en trikkelinje langs Ring 2, opp Grenseveien, og derfra til Helsfyr. Denne kan godt komme til å fortsette ned til Bispegata.