Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjon



Laget i:

Nytt busskonsept
Publisert  18.04.05
Sist endret  18.04.05
 
I dag tok vi et busskonsept til jobben. Hva er et "busskonsept"? Først og fremst kanskje et tegn på at markedsføringsfolkene har fått for frie hender. De tror kanskje folk snakker sånn hjemme ved middagsbordet?
"Hva synes du om det nye busskonseptet, vennen min?"

Nytt busskonsept


Men det er greit, så lenge Oslo Sporveier serverer oss kaffe og boller sammen med konseptene sine. Det er ellers samme busser, samme rutetider og samme sjåfører. Konseptet går ut på at noen av busslinjene skal bli Hovedbusslinjer. Sammen med trikk og bane skal de rustes opp. I tillegg til buss 37, gjelder dette busslinje 20, 21 og 31.

Hvilke forbedringer kan vi vente? Vel, kanskje ikke så mange. Når dette lanseres på buss 37 er det fordi den allerede i dag oppfyller de fleste av kravene til hovedbusslinjene. Hyppige avganger, lavgulvbusser, klimaanlegg, informasjonssystemer, m.m. Vi vil nok mest merke det på de nye gule stripene som skal brukes til å merke hovedbusslinjene (se bildet). Men fremkommeligheten vil nok fremdeles bli øket, slik vi tidligere har fortalt om.

Nytt busskonsept

Men vi er spent på å se hva som skjer med buss 21. Det er en buss mange av oss kunne tenkt seg å ta, hvis den bare gikk litt oftere.