Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hvor blir det av 21-bussen?
Publisert  18.04.05
Sist endret  18.04.05
 
Har du sett reklamen for det nye "busskonseptet"? Hvis du har vært vant med å reise med 21-bussen ble du kanskje forskrekket over kartet som viste hovedbusslinjene?

Bussruter

Alle ruter ser ut som vi er vant med, bortsett fra at på Carl Berners plass bytter buss 20 og buss 21 plass. 21 fortsetter til Galgeberg, og videre til Lodalen. Mens buss 20 går opp Grenseveien, forbi Helsfyr til Bryn.

Vi ringte til Oslo Sporveier, og fikk opplyst at dette er planer som har vært diskutert, men som ikke lenger er aktuelle. Så vet vi det.