Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Signalene er borte!
Publisert  19.05.05
Sist endret  19.05.05
 
Vel, det er de ikke ennå, men den 23. mai kan det hende at du mister signalene til din digitale dekoder, telefon fra UPC, eller internett fra Chello. Vi skal se nærmere på hva du kan gjøre for å unngå det.

Under ser du en standard veggkontakt. Det er tre uttak på den. Et beregnet til multimedia, et til TV og et til radio.

Radiouttaket skal bare brukes til FM-mottakere. Signalet går bare en vei.

TV-mottaket skal bare brukes til TV (direkte eller via videoapparat spiller selvfølgelig ingen rolle). Denne kontakten kan bringe signaler begge veier, men bare frem til 23. mai.

Alle andre tjenester må være koblet til gjennom multimediakontakten.

Har du internett eller telefon fra UPC vil disse allerede være koblet i riktig kontakt. Den digitale dekoderen fungerer i dag i TV-kontakten, men må flyttes.

Hvis du i dag bare har dekoder, gå til denne siden
Hvis du har dekoder og telefon eller internett fra UPC, gå til denne siden
Hvis du har dekoder og både telefon og internett fra UPC, gå til denne siden