Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Raskere internett
Publisert  18.06.05
Sist endret  18.06.05
 
UPC øker nå hastigheten på de fleste internettforbindelser. Men hvis du ønsker en raskere forbindelse til samme pris må du selv si fra.

Vi har mottatt følgende fra UPC:

Alle chello produkter, unntatt Extreme, øker i dag hastighetene både på opp- og nedlasting. Dette gjør chello til et enda bedre bredbåndsvalg.

Det blir også noen prisendringer i den anledning og de viktigste endringene her er:
  • chello ultra senker prisen fra 799,- til 579,- per måned.
  • chello light øker fra 271,- til 279,- per måned.
Det er kun priser og hastigheter som endres. Antall e-post adresser osv. forblir uendret.

Eksisterende chello-kunder: Vi kommer ikke til å oppgradere alle chello-kunder automatisk. De som ønsker oppgradering, må selv gå inn på upc.no og fylle ut kundenummer og postnummer der. Dersom de fyller ut riktig, vil de få en bekreftelse på at de blir oppgradert innen 14 dager. Dersom de IKKE fyller ut riktig, får de muligheten til å prøve igjen. . Siden en oppgradering som dette er meget omfattende har UPC valgt å gjøre den trinnvis, derfor vil i første omgang kunder som selv melder ifra bli oppgradert. Nåværende chello-kunder som ikke ønsker speed upgrade får beholde gammel hastighet og pris. Dette fordi chello light øker noe i pris og vi vil derfor gjøre dette frivillig for kundene.

Nysalg av chello: Alle nysalg på chello fremover vil skje med nye priser og hastigheter.

De nye produktene vil se ut som følger :
chello easy 512/128 kbps ned-/opplasting kr 195,-
chello light 1024/256 kbps ned-/opplasting kr 279,-**
chello classic 2048/512 kbps ned-/opplastingkr 379,-
chello plus 4096/768 kbps ned-/opplastingkr 479,-
chello ultra 8192/1024 kbps ned-/opplastingkr 579,-*
chello extreme 26000/1500 kbps ned-/opplastingkr 998,-
*  chello ultra kostet før kr 799,- per måned.
** chello light kostet før kr 271,- per måned.