Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ledig parkeringsplass
Publisert  25.06.05
Sist endret  25.06.05
 

Ønsker du å leie parkeringsplass?

Parkeringsplassene


I forbindelse med asfaltering av garasjeanlegget Etterstadgarasjene AS er det opprettet 16 nye uteparkeringplasser for bil (det vil si ikke for campingvogner, hengere og annet). Plassene ligger innenfor garasjeanlegget, rett ovenfor Etterstadsletta 4. Prisen er ikke endelig fastsatt, men vil antagelig ligge rundt kr. 150,- pr. mnd.

SISTE: Prisen er nå kr. 100,- pr. mnd.

Interesserte bes snarest sende skriftlig søknad til:

Betty Rudberg
Etterstadsletta 29 c
0660 OSLO