Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nytt busskonsept?
Publisert  29.06.05
Sist endret  29.06.05
 

Vi har tidligere fortalt om at buss 37 er blitt del av et nytt "konsept". Nylig fant vi følgende plakat på bussen:

Nexus


[NEXUS=forbindelse]
"De fleste bryr seg kanskje ikke så mye om hvem som kjører bussen, bare den kommer når den skal. Vi håper at du synes servicen er blitt bedre."

"Du har kanskje lagt merke til at det står et navn skrevet i fronten på utsiden av bussen. På denne bussen du sitter på nå, står det NEXUS TRAFIKK. Det betyr at det er busselskapet Nexus Trafikk som kjører denne linjen"

Hvem er så Nexus Trafikk? Vi er et heleid datterselskap av Sporveisbussene - som igjen er eid av AS Oslo Sporveier - som igjen er eid av Oslo kommune. Derfor benytter vi også den samme logoen som Oslo Sporveier - nemlig silhuetten av Akershus festning.

Hvorfor Nexus? Selskapet ble opprettet i april 2003 for å ta seg av den trafikken som Sporveisbussene vinner gjennom anbudskonkurranse. I tillegg til Oslo, kjører Nexus i dag for Stor-Oslo Lokaltrafikk i Slemmestad og Nannestad. Se ikke bort fra at vi også vil dukke opp andre steder!

Vi håper du er fornøyd med din bussforbindelse!
www.sporveisbussene.no/tlf. 22 08 43 00

Men så tok vi en titt på fronten av bussen:

Nexus?


Etter et par dager var plakatene borte, og det står fremdeles ikke Nexus på bussene. Enten var det en overivrig markedsfører som var for tidlig ute. Eller så var det et fornuftig menneske som leste den første linjen på deres egen plakat, og innså at vi er egentlig ikke så veldig interessert i hva de måtte finne på å kalle seg når de leker butikk.