Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Gamle Etterstad
Publisert  03.09.05
Sist endret  03.09.05
 

Vi kom nylig over et kart over Oslo utgitt i 1938. På denne tiden burde så vidt vi vet Etterstad I allerede ha vært på plass, men dette nybygget mangler på kartet.
Kart over Etterstad

Derimot ser vi tydelig våningshus og uthus på Etterstad gård:

Kart over Etterstad


Men hva er det vi ser nedover midten av sletta? Det kunne være en vei. Men etterhvert har vi kommet til at dette må være Etterstadbekken. Vi ser bl. a. hvordan høydekotene "strekker" seg mot den slik det naturlig skjer i et bekkeleie.

Kart over Etterstad


Dessuten så ser vi at linjen krysser jernbaneskjæringen på et punkt der det den dag i dag står et rør og peker mot Etterstad på den andre siden.

Etterstadbekken