Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Rød-grønt flertall
Publisert  12.09.05
Sist endret  12.09.05
 

Så ble det altså rød-grønt flertall. Ja, vi snakker selvfølgelig ikke om resultatet på landsbasis, men hva som skjedde i vår krets, på Etterstad Videregående. Den grønne komponenten var jo ikke særlig påtrengende, her fikk Senterpartiet bare 25 stemmer. Men Arbeiderpartiet fikk 918 og SV fikk 373 stemmer. Totalt 1316 stemmer. Regjeringspartiene og Frp fikk tilsammen 923 stemmer.

Demokratene, Kristent Samlingsparti, Kystpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Pensjonistpartiet og Abort-Mostanderenes Liste greide å samle 25 stemmer.

Norges Kommunistiske Parti og Det Liberale Folkepartiet fikk 2 stemmer hver. Når de får særbehandling er det fordi de så vidt vi kan se var de eneste som stilte med kandidater fra Etterstad. Det er Ingar Mørkved Gundersen fra Etterstad Sør for NKP, og Thomas Johanson fra Etterstad Vest for DLF. De står på henholdsvis 3. og 15. plass på sine lister, så det er mulig vi må vente lenge på en stortingsrepresentant fra Etterstad.