Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hovin skole 1958
Publisert  20.09.05
Sist endret  20.09.05
 

Vi har nettopp mottatt et klassebilde fra Hovin skole i 1958. Den gangen var det mange på Etterstad Nord som gikk på Hovin.De som kommer fra Etterstad er:
Bakerste rekke fra venstre:
nr 2  Per Kristiansen  Etterstadsletta 39
nr 9   Freddy Skaug   Etterstadsletta 49
nr 10  Tom Larsen  Etterstadsletta 41
Midtre rekke fra venstre:
nr 2  Pål Kristiansen  Etterstadsletta 39
nr 3   Asbjørn Carling  Etterstadsletta 33
nr 6  Terje Paulsen  Etterstadsletta 39
Første rekke fra venstre:
nr 1  Fred Johansen  Etterstadsletta 41
nr 3   Roger Minothi  Etterstadsletta 33
nr 4  Tom Lauritzen  Etterstadsletta 31
nr 6  Terje Bjølmer  Etterstadsletta 39


(Du kan klikke for en større versjon av bildet).

Vi takker for bildet, og håper å motta flere bilder fra Etterstad i gamle dager.