Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Byggeplaner i Brynsengfaret
Publisert  29.09.05
Sist endret  29.09.05
 Det arbeides nå på nytt med reguleringsforslag for Brynsengfaret 8 - 12. (For de som har glemt det, så er Brynsengfaret 8 - 12 det som tidligere het Etterstadkroken 9).

Det er ikke første gang vi rapporterer om dette, første gang var i mai 2002. Du kan lese nyhetsinnslaget fra den gang her. Hvis du vil kan du også lese hele det opprinnelige reguleringsforslaget.

Reguleringsforslaget fra 2002 var en så stor forbedring fra tidlige utkast, at Etterstad Vel støttet forslaget. Men det kommer nå et helt nytt forslag. Vi kjenner foreløpig ingen detaljer.

Det vi imidlertid vet er at det nå også er foreslått boliger på området. Det skal bygges næringsbygg på siden mot Veidirektoratet, og boliger mot Etterstadkroken. Hvor mange er det ennå for tidlig å si noe om. Dessuten er det også snakk om "innslag av forretning og bevertning"