Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nye rutetider
Publisert  30.09.05
Sist endret  30.09.05
 

Fra mandag 2. oktober blir rutetidene endret på mange av Oslo Sporveiers ruter. På T-banen er det bare mindre justeringer. Vi kan ikke ta opp alle ruter som går fra Helsfyr, men vi har sett på våre "hovedbusslinjer", buss 37 og buss 21.

Buss 37

Buss 37
På hverdager har det vært 10 minutters rute fra Helsfyr mellom 0853 og 1413. Det har jo vært en prøvelse å nesten rekke en buss og måtte vente i nesten 10 minutter. (Du som leser dette og ikke bor på Etterstad: Ja, vi er bortskjemt. Vi er så bortskjemt at du ikke vil tro det).

Dette blir nå endret til 7/8 minutters rute.
Buss 21

Buss 21
På hverdager har det vært 7/8 minutters rute i rushtiden til 8.52, deretter 15 minutters rute til 14.07

Det har også vært 15 minuttersrute mellom 16.37 og 20.54

Nå blir det det 7/8 minutters rute til 09.07, deretter 10 minutters rute til 14.07.

10 minutters rute også mellom 1637 og 20.37, derfra 15. minuttersrute.

På lørdager og søndager blir det 10-minutters rute (i stedet for 15 minutters rute) fra 12.07 til 20.37.