Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hvem skal vi ringe?
Publisert  13.10.05
Sist endret  13.10.05
 

Hvor ofte ser du ikke noe som "noen burde gjort noe med" og ergrer deg over at ingen ting blir gjort? Vel, først må du gjøre noe, som vet om problemet. Ser du f.eks. at gatelys har gått, så ring til Hafslund på 81 58 11 15

Samferdselsetaten har laget en side med informasjon om hvem som kan kontaktes angående forskjellige problemer.

De nye reklamefinansierte leskurene, f.eks. er det JCDecaux som har ansvaret for. Og vi har en stund irritert oss over at det på Helsfyr er tilgriset med tagging. Så i går, kl. 09.35 prøvde vi å ringe deres service telefon på 22 95  00  00. I følge avtalen med Oslo kommune skal de ordne slikt på 24 timer. Vi hadde ikke anledning til å sjekke 24 timer etter, men etter 28 timer var i alle fall leskuret rengjort.
leskur


Så i stedet for å irritere deg: Ta en telefon!