Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Bør flyttes til Brynseng?
Publisert  11.11.05
Sist endret  11.11.05
 
Som kjent raser en strid om plassering av den amerikanske ambassaden i Oslo. Det er en debatt vi har holdt oss langt unna, helt til vi kom over følgende leserinnlegg i Torsdagens Aftenposten, skrevet av Joakim Marstrander på Bryn:

De fleste synes å være enige om at ambassaden burde flyttes fra Drammensveien. Både trafikale hensyn, ordenshensyn, estetiske hensyn og muligens også ambassadens egne krav til tidsmessige kontorarealer taler for å flytte den ut av sentrum.Beboerne i Huseby-området ønsker ikke at den amerikanske ambassaden skal legges til deres strøk, både på grunn av angivelig terrorfare og fordi den vil ødelegge områdets karakter av grøntområde. Beboernes massive reaksjoner mot ambassaden burde i seg selv være et viktig argument for ikke å legge ambassaden nettopp der.

Det er liten tvil oim at anleggelsen av ambassaden vil sette sitt preg på det strøket der den etableres. Min oppfatning er at et slikt preg ikke nødvendigvis vil være negativt. Tvert om vil etablering av ambassaden kunne medføre en forbedring av den eksisterende situasjon. Ambassaden bør derfor legges til et sted der man også kan få en byutviklingsgevinst.

Ambassaden må ligge sentralt i Oslo med gode kommunikasjoner til Gardermoen og med bil og kollektive kommunikasjoner til Oslo sentrum. I tillegg bør den legges til et område som har tilstrekkelige arealer til å kunne utvikles for slik bruk.

Jeg lanserer derfor Brynseng som et egnet sted for lokalisering av ambassaden - et stort og sentralt kontorområde som kan trenge den fornyelse og vitaliering som utviklingen av et ambassadeområde vil medføre.