Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Snikkjøring i Etterstadkroken
Publisert  17.11.05
Sist endret  17.11.05
 
Det var en god nyhet da vi kunne fortelle om veibygging på Bryn. Vi var alle leie av tungtrafikken fra byggeprosjekter i Etterstadkroken. Nå skulle Alnafossen kontorpark få innkjøring fra øst. Men så ble aldri veien stengt. Dermed oppsto en fin snarvei for de som var lei av køen på Østensjøveien. Onsdag 16. november fikk Jørn Egelund tatt opp dette i avisa Østbyen.Samferdselsetaten, Plan- og bygningsetaten og Oslo politikammer uttaler seg alle om saken. De synes alle tre å være enige om to ting. 1) Det bør ikke være gjennomgangstrafikk, og 2) dette er det noen andre som har ansvar for.

Den merkverdigste uttalelsen kommer fra Plan- og bygningsetaten som sier at "Veien blir stengt når ny atkomst er opparbeidet til kontorbygget. Det er stilt krav til utbygger om at snuplassen i enden av Etterstadkroken skal være etablert før brukstillatelse for siste byggetrinn kan gis"

Men atkomsten er jo opparbeidet. Det er nettopp det som er problemet.

Her må det være enten etaten eller avisen som har misforstått.