Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Innbrudd i bil
Publisert  03.12.05
Sist endret  03.12.05
 
Fra Stein på Etterstad Nord har vi mottatt følgende advarsel:

Jeg har hatt innbrudd i bilen min som stod parkert i en fellesgarasje på Etterstadsletta. Tyven hadde knust en rute for å komme inn i bilen. Jeg hadde ingen verdier i bilen men jeg får kostnader med å reparere ruta. Jeg anser saken som grovt herværk og har i dag anmeldt forholdet til politiet.Pøbelen hadde også brutt seg inn i 2 andre biler i garasjeanlegget.

Det er nærliggende å tro at tyven har kommet inn i garasjen via en ulåst port. Jeg henstiller derfor alle som benytter garansjeanlegg å sjekke at porten er forsvarlig låst selv om man bare skal ut en liten tur.

Hilsen
Stein Bakke, Etterstadsletta 21B