Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Brynseng Park
Publisert  07.12.05
Sist endret  07.12.05
 
Etterstad Vel har mottatt foreløpig planforslag for området Brynsengfaret 8 - 12 (tidligere Etterstadkroken 9).

En av de første nyhetene vi hadde på denne siden var om ny reguleringsplan for samme eiendom. Du kan lese denne nyheten her. I 2002 var det imidlertid snakk om kun næringsbygg på eiendommen. Det nye forslaget åpner for over 30000 kvadratmeter bolig på "vår" side av området, i tillegg til næringsbygg.Det legges opp til butikker, servering o.l. på gateplan mot Brynsengfaret. Dette da i første etasje i en bebyggelse på opptil 12 etasjer.

En annen viktig forskjell er at det nå er gitt rivingstillatelse for Buehallen til Norsk Elektrisk Kabelfabrikk. .

Bygningene holdes på god avstand fra Alna, og også fra eksisterende boliger i Etterstadkroken, da området langs bekken beholdes som utluftingskorridor. De høyeste bygningene er nærmest gaten, og så trappes det ned mot 4 etasjer i sørvest.

Vi hadde litt hastverk med å få denne nyheten ut, og kom derfor opprinnelig i skade for å påstå at det var planlagt støyskjerming mot T-banen. Det var et resultat av litt for rask gjennomlesing. Man regner med å måtte " iverksettes støydempende fasadetiltak. Altså ingen drahjelp for de i Etterstadkroken som ønsker støyskjerm.

Vi har lenge ventet på at trafikken skal sperres mellom Etterstadkroken og Brynsengfaret. Dette ble slått fast i reguleringsplanen fra 2002. Imidlertid foreslås det endringer i forhold til gammel regulering. Snuplassen foreslås flyttet nordover, slik at det blir plass til gang- og sykkelvei.

Les:
planforslaget
Forslag til reguleringsbestemmelser
Trafikkberegninger