Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Endelig lys!
Publisert  01.02.06
Sist endret  01.02.06
 
Etterstad Vel har i lengre tid arbeidet for å få lys på gangveien mellom Etterstad Videregående og Etterstad Nord. Men møtte veggen hos Undervisningsbygg, Samferdselsetaten og Bydel Gamle Oslo. Nå når veien mellom skolene forsvinner blir jo dette for mange av oss den viktigste vei til buss og til butikk.

Uten noen form for belysning har det jo vært en ganske skummel vei. Men i dag, uten forvarsel, ble det montert mer lys enn noen av oss kunne drømme om. Ikke mindre enn 10 utelamper lyser opp hele området på denne siden av skolen.

Etterstad Videregående


Vårt kamera (eller kanskje fotografen) yter ikke den nye belysningen rettferdighet. Faktisk så er denne veistrekningen det beste sted du kan være akkurat nå hvis du er mørkredd og utendørs på Etterstad. Belysningen på gangveiene er ikke på langt nær så god.