Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Trikken til Etterstad?
Publisert  14.03.06
Sist endret  10.04.15
 
Vi har tidligere fortalt at det har vært snakk om å bringe Vålerengatrikken tilbake. Nå forteller Oslopuls at det igjen kan være aktuelt med trikk på Etterstad. [2015: Lenken virker ikke lenger] Det dreier seg om bane til Lørenskog. Sekretariatet for Oslopakke 2 har lagt frem to forslag. Det ene er en forlengelse av Furusetbanen med stasjoner på Skårer, Lørenskog sentrum og Ahus.

Det er forsåvidt interessant nok i seg selv. Men forslag 2 er en "kombibane", med trikker som kan kjøre på jernbanesporet til Lørenskog stasjon, deretter i egen trasé. Når vi er spesielt opptatt av denne, er det fordi den også forutsetter et trikkespor mellom Bjørvika og Etterstad. På Etterstad skal trikken kobles til Hovedbanens linje til Lørenskog.
Vålerengatrikken