Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Du må si fra!
Publisert  17.03.06
Sist endret  10.04.15
 
Torsdag i forrige uke la vi merket til at gangveien mellom Etterstad Nord og Etterstad Sør var mørkelagt. Med stigende irritasjon har vi dag for dag sett at det fremdeles ikke har vært gjort noe med det.

Helt til vi avla et besøk på sidene til Hafslund. Dit du går for å melde fra hvis du oppdager manglende gatebelysning.
[i 2015 hos Bymiljøetaten.]

Hafslund


Der viste seg at feilen var rapportert en uke etter at vi først la merke til den. Garantitiden for mørke områder er kort, så hadde vi meldt fra med en gang, kunne det vært lys på gangveien hele den siste uken.

Hafslund


Det er altså viktig å melde fra. Du gjør det som sagt på Hafslunds sider. Eventuelt på telefon 815 81 115.