Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Trafikkforhold i Biskop Jens Nilssøns gate
Publisert  30.03.06
Sist endret  30.03.06
 
Vi har mottatt kopi av et brev fra Vålen borettslag til Samferdselsetaten. Siden det dreier seg om skoleveien for de fleste på Etterstad, antar vi at det er flere som er interessert:
Oslo Kommune
Samferdselsetaten
PB. 6703 Etterstad
0609 Oslo

Oslo 29.03.06


Farlige trafikkforhold i Biskop Jens Nilssøns gt.

Etter 2 1/2 års erfaring med trafikkforholdene i Biskop Jens Nilssøns gt. finner Vålen Borettslag det nå nødvendig å henlede Samferdselsetatens opp-merksomhet situasjonen. Borettslaget består av 4 blokker med 188 leiligheter som er beliggende helt ut til gaten.

Gaten kjennetegnes ved svært mye biltrafikk til hele Etterstad, stor lastebiltrafikk til butikker og produksjonsvirksomheter av ulikt slag, trasé for bussrute 37 med over 150 avganger i døgnet, skolevei for mange barn og ungdommer til Vålerenga skole og Etterstad v.g. skole, 2 store dagligvareforretninger - en i hver ende, mye fotgjengere og krysningspunkt for 2 gangveier, ellevill parkering i forbindelse med skolens matutsalg og yndet parkeringsplass for trailere tvers over den nordligste gangveien. I tillegg fungerer strekningen som fartsetappe for aggressive bilførere og bussførere som er i ferd med å komme for sent til røykepausen sin på Helsfyr.

Vår anmodning til Samferdselsetaten er at det blir gjennomført en skikkelig vurdering og kartlegging av de ulike forholdene, at det foretas fartskontroller og trafikktelling, at man vurderer skilting, plassering av fotgjengeroverganger og parkeringsbestemmelser på strekningen fra rundkjøringen ved Stuertskolen til "Remabygget". Vi anmoder likeledes om at det innføres fartsgrense på 3o km/t og at det etableres fartshumper som kan tvinge rallystjernene til å sette ned farten, gjerne oppdelte, som vi kan se i flere andre busstraséer .

Vi håper på forståelse for vår redsel og fortvilelse og håper at skolestarten i 2006 kan skje under tryggere forhold enn det vi ser i dag.

Med vennlig hilsen
Vålen Borettslag


Svein Amdal
styreleder