Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Lyset er tilbake!
Publisert  30.03.06
Sist endret  30.03.06
 
Vi satte oss til i går kveld for å skrive et riktig rasende innlegg om manglende belysning på gangveien. Men så kom vi til å kikke ut av vinduet. Og der lyste det!


Senere samme kveld fikk vi brev fra informasjonssjef Morten Schau i Hafslund, som svarte på våre spørsmål fra lørdag:

  1. Hva betyr egentlig "garanti-dato" på listen over innmeldte lamper?
  2. Hvilke konsekvenser har det for Hafslund hvis ikke garantidatoen overholdes?
  3. Hvorfor strykes mørke områder fra listen uten at noe er reparert?
  4. Sist, men ikke minst: Når får vi tilbake lyset på gangveien vår?

Her er svaret:

Morten Schau

Først vil jeg beklage at det har tatt tid å reparere feilene og skal her forsøke å svare på spørsmålene:

1. Garantidato er en dato Hafslund Nett fastsetter ovenfor våre entreprenører for utbedring av feil og ovenfor kunden som en forventet dato for utbedring av innmeldt forhold.

2. Dersom garantitiden ikke overholdes varsler Hafslund Nett dagsbøter mot entreprenøren som har fått oppdraget. Hafslund Nett må på sin side må overholde kravet mot vår avtalepart, som er Oslo kommune Samferdselsetaten (SAM). Det er opp til SAM å hevde sanksjoner mot Hafslund Nett.

3. Dersom feilen f.eks er en kabelfeil som tar tid å utbedre, skal skaden da søkes å rettes provisorisk slik at lyset kommer tilbake. Meldingen vil da bli satt til utført, parallelt vil det gå videre en arbeidsordre for permanent retting i vårt system. På Etterstadsletta har det vært konstatert flere kabelfeil, i tillegg til det skadede skapet som avbildet. Meldingene ble i dette tilfelle oversendt til den entreprenøren som reparerer kabelfeil og dermed ble den kvittert som utført fra den opprinnelige entreprenøren. Men den beklagelige glippen i dette tilfelle er at det ikke ble gjort noen provisorisk reparasjon. Hafslund Nett var ikke klar over at det ikke var utført en provisorisk reparasjon i dette tilfelle og beklager dette! Vi vil følge opp saken med de respektive entreprenører umiddelbart.

4. Nå som vi er blitt gjort oppmerksom forholdet vil vi umiddelbart sette i verk tiltak og forhåpentlig vis er lyset tilbake i kveld eller i morgen kveld.

Nok en gang, her må vi bare legge oss flate og beklage!

Med hilsen
Hafslund ASA

Morten Schau
informasjonssjef
Informasjon og samfunnskontakt